Logitall

Det ska vara enkelt att göra rätt! – en inköpsportal som förenklar inköp

Det är lätt att säga men svårare i praktiken. Om en investering i inköpssystem eller inköpsportal skall vara lönsam, målen uppnås, och inte minst nå acceptans från organisationen måste den motsvara moderna förväntningar. Vi är idag vana användare av webbshoppar som privatpersoner och förväntar oss att nya system på jobbet ska vara lika bra.

Logitall har en sådan lösning! Vi kan leverera en intern webbshop, fylld med upphandlade leverantörers erbjudanden som uppfyller de högt ställda kraven. Ett flexibelt arbetssätt som hittar lösningar på alla problem ger ett införandeprojekt som inte drar ut i tid för att sedan haverera.

https://www.logitall.com